84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Lokale użytkowe

Oferta wynajmu lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego

Informacji udziela Dział Członkowsko Lokalowy pok.nr 15, tel 84 638 03 51; e-mail: lokalowy@sml.zamosc.pl


Lokal użytkowy o powierzchni 224,8m2 zlokalizowany na parterze i w piwnicy budynku przy ul. Wiejskiej 17 w Zamościu.

Lokal może być przeznaczony na magazyn, sortownię itp.

  • rampa przy wejściu do lokalu
  • duży parking przy budynku
  • winda towarowa w lokalu

Zapraszamy do składania ofert.