84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

KOMUNIKAT

o zmianie cen i stawek wody i ścieków dla miasta Zamość

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego informuje, że z dniem 05.10.2020 r. nastąpi kolejna zmiana cen na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

Administracja Spółdzielni informuje, że rozliczenie zużycia wody za II półrocze 2020 r. nastąpi na podstawie średniej ceny /dotychczasowa cena wody i ścieków 7,38 zł/m3 do 04.10.20 r. - nowa 7,71 zł/m3 od 05.10.20 r./.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny Decyzją nr LU.RZT.070.107.2019.JB z dnia 16.09.2019 r. ogłoszoną w dniu 27.09.2019 r. orzeka:

- o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Zamość,

- o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miast Zamość, na okres 3 lat

Decyzja z 16.09.2019 r. - kliknij tutaj

Nowa taryfa obowiązuje od 5 października 2019r.

Link do strony z ogłoszeniem taryfy: Kliknij tutaj

 

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu informuje, że rozliczenie zużycia wody za II półrocze 2019 nastąpi na podstawie średniej ceny / dotychczasowa cena wody i ścieków:

6,56 zł /m3 do 04.10.2019 r. - nowa 7,38 zł / m3 od 05.10.2019 r.