84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

 

Jubileusz 60 - lecia Spółdzielni Mieszkaniowej

 

            Dnia 9 lutego 2018 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, największej i najstarszej Spółdzielni Mieszkaniowej na Zamojszczyźnie.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Michała Archanioła
w intencji mieszkańców i pracowników. Część oficjalna miała miejsce w Klubie Batalionowym Jednostki Wojskowej przy ul J. Piłsudskiego 36.

 Przybyłych gości przywitał Prezes Spółdzielni im. Waleriana Łukasińskiego  Jerzy Nizioł. 
W pierwszej kolejności przywitał licznie przybyłych członków i mieszkańców Spółdzielni.

Zaproszenie na obchody  Jubileuszu przyjęli również: Poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Marszałek Sejmiku Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Ewa Jaszczuk, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego i Dyrektor PGE Dystrybucja Andrzej Olborski, Zastępca Dyrektora Biura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Zamościu Witold Marucha, Prezes Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski, Prezes Związku Zawodowego "Budowlani"   Zbigniew Janowski, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Zastępca Prezydenta Magdalena Dołgan, Przewodniczący Rady Miasta Zamość Jan Wojciech Matwiejczuk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ireneusz Godzisz, Wiceprezes Zarządu Grupy Uniqa Adam Łoziak, Dyrektor lubelskiego Oddziału Grupy Uniqa Mariola Sowińska, Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Regionalnego Banku PKO BP w Lublinie Jan Karwański, Dyrektor Oddziału Zamość Banku PKO BP Bożena Olejniczak, Skarbnik Miasta Zamość Jadwiga Kijek, Dyrektor Biura Rady Miasta Zamość Magdalena Hubala, Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Zamość Stanisław Flis, Dyrektor Zamojskiego Domu Kultury Janusz Nowosad, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Andrzej Szumowski, Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 Edyta Wasil, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Dorota Pintal, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim Ireneusz Myśliwiec, Prezes Spółdzielni im. Jana Zamoyskiego w Zamościu Jan Sadło, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Hrubieszowie Zbigniew Teterycz, Prezes Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Witold Bazan, Prezes Spółdzielni Budowlani Zdzisław Wojtak,  Prezes Spółdzielni Energetyk Stanisław Gil, Jan Gąbka z Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" w Biłgoraju Aleksander Bełżek, Dyrektor  PGE Obrót Dariusz Zagdański,  przedstawiciele Unii Szefów Firm Zamojszczyzny Roman Trześniowski i Małgorzata Podolak, przedstawiciele Asseco Business Solutions SA, dyrektor Wydziału Kultury i sportu Urzędu Miasta Zamość Małgorzta Bzówka, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość Agnieszka Kowal.

O historii powstania, planach inwestycyjnych, pierwszych oddanych mieszkaniach, o rozwoju oraz o bieżącej działalności Spółdzielni opowiedział Prezes Jerzy Nizioł.

Obecnie własność Spółdzielni im. Waleriana Łukasińskiego to 99 budynków, 4343 mieszkania, 11 obiektów z lokalami użytkowymi, parkingi, liczne place zabaw, tereny zielone i rekreacyjne. Na terenie Spółdzielni zamieszkuje około 12 tysięcy mieszkańców.

Po krótkim wprowadzeniu  przyszedł czas na wręczenie odznaczeń.

Uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych dokonał Zastępca Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Witold Marucha, kierujący Delegaturą w Zamościu. Na podstawie art. 138. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został Krzysztof Krzysztoń. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona została Małgorzata Żelechowska.

Przyznano także Odznaczenia Zarządu Województwa Lubelskiego na mocy Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego. Marszałek Arkadiusz Bratkowski oraz Radna Sejmiku Ewa Jaszczuk dokonali dekoracji osób uhonorowanych Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego. Uhonorowane osoby to: Urszula Adamczuk, Halina Bednarz-Puszka, Stanisława Dziaduszek, Janina Gąsiorowska, Jerzy Kość, Adam Kutyła oraz Antoni Pańko.

Z okazji 60 - lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Spółdzielni wystąpiła z wnioskiem do Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka o przyznanie medalu Prezydenta Miasta Zamość "Zasłużony dla Zamościa"     dla Pana Jerzego Nizioła, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. Uroczystego wręczenia Medalu  dokonał  Prezydent Andrzej Wnuk.

Odznaczenie Honorowe "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego"               na mocy uchwały
z dnia 12 grudnia 2017 r. przyznano: Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu oraz Prezesowi Jerzemu Niziołowi.

Na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej przyznał odznaki "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego"    . Odznaczenia przyznano dla działaczy spółdzielczych i pracowników Spółdzielni, którzy swoją postawą i pracą zawodową przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Spółdzielni. Odznaczone osoby to: Mariola Sowińska, Urszula Adamczuk, Tadeusz Dąbrowski, Marek Garbaczewski, Marcin Jabłoński, Anna Kołtun, Bogdan Kruk, Krystyna Milczuk, Zbigniew Moszczyński, Antoni Pańko, Maria Typiak, Maria Włoch, Leszek Wójtowicz. Aktu dekoracji dokonał Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski.

Na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej uhonorował Złotym Laurem Spółdzielczości Panią Janinę Gąsiorowską.

Statuetki 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego odebrali:  Andrzej Wnuk, Magdalena Dołgan, Sławomir Zawiślak, Stanisław Żmijan, Jerzy Jankowski, Zbigniew Janowski, Jan Wojciech Matwiejczuk, Ireneusz Godzisz, Adam Łoziak, Mariola Sowińska, Jan Karwański, Bożena Olejniczak, Jadwiga Kijek, Karol Garbula, Witold Marucha.

Statuetki 60-lecia Spółdzielni otrzymali także byli Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Sponsorzy. Uhonorowane nimi osoby to: Marian Gałka, Jadwiga Gąsiorowska, Adam Kutyła, Jan Gąbka, Ireneusz Myśliwiec, Aleksander Bełżek, Jan Sadło, Ewa Jaszczuk, Zbigniew Teterycz, Witold Bazan, Ryszard Rymarz, Jarosław Maluha, Roman Trześniowski, Jarosław Lizut.

Jubileuszowe uroczystości uświetnił koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego, z którą gościnnie wystąpiła znakomita śpiewaczka Nina Nowak.

                Galę Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni im. Waleriana Łukasińskiego prowadziła Katarzyna Figura.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z uroczystości Gali  - Kliknij tutaj


Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym

,,Moje osiedle w obiektywie,,

Organizator Konkursu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego ul. Wiejska 17

22-400 Zamość

Cel Konkursu

Konkurs adresowany jest do mieszkańców i sympatyków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego,
a przede wszystkim do tych osób, które lubią fotografować. Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających zasoby Spółdzielni, zarówno budynki jak i tereny zielone wraz z małą architekturą. Organizatorzy Konkursu chcą zaprezentować Spółdzielnię taką, jaką widzą ją właśnie mieszkańcy, na co zwracają szczególną uwagę, które zakątki podobają się im najbardziej, czym chcieliby się pochwalić, co chcieliby pokazać. Inspiracją Organizatora do ogłoszenia tego Konkursu jest Jubileusz 60?lecia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. Uroczyste obchody Jubileuszu zostaną rozpoczęte w dniu 9 lutego 2018 r.

Obok oficjalnych uroczystości odbędą się również imprezy okolicznościowe związane z Jubileuszem Spółdzielni.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących.
 2. Każdy autor może zgłosić na konkursu do 4 prac czarno - białych lub barwnych, wykonanych w dowolnej technice.
  Format prac - od 20 x 30 cm

Obowiązki autorów

 1. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie podając
  - imię i nazwisko oraz  dokładny adres autora
  - tytuł pracy i numer kolejny zdjęć zgłaszanych w zestawach
 2. Do prac powinna być dołączona wypełniona czytelnie karta zgłoszenia wraz oświadczeniem dotyczącym autorstwa prac.
 3. Jeśli to możliwe prosimy również o załączenie wersji cyfrowych zgłaszanych do konkursu zdjęć  /płyta CD, DVD/.

Prace należy składać w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego  ul Wiejska 17 , zapakowane w kopercie, z dopiskiem:  ,,Moje osiedle w obiektywie,,

Nagrody

Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Prawa i obowiązki Organizatora 

 1. Jury powołuje Organizator.
 2. Kryteria oceny jury:

- wartość artystyczna

- zgodność z tematem konkursu

- jakość techniczna

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac na stronie internetowej, w mediach i publikacjach związanych z konkursem oraz wystawach pokonkursowych i innych projektach organizowanych z wykorzystaniem powstałego na bazie konkursu archiwum.
 2. Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków regulaminu.

Terminarz

 1. Złożenie prac  do 15 czerwca 2018 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach do 10 sierpnia 2018 r.
 3. Wręczenie nagród 26 sierpnia 2018 r. na XXII Pikniku Rodzinnym
 4. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu w świetlicy osiedlowej przy ul Orzeszkowej 28  w Zamościu.

Uwagi

 1. Uczestnictwo w  Konkursie jest bezpłatne.
 2. Prace konkursowe nie będą zwracane - zostaną umieszczone w archiwum Spółdzielni.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.
Dodatkowe informacje:
Dział Organizacji i Zatrudnienia tel. 84 6380334

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia - ,,Moje osiedle w obiektywie,,

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym

,,Osiedle moich marzeń,,

Organizator Konkursu
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego ul. Wiejska 17
22-400 Zamość
Cele konkursu:
- rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności
- pobudzenie twórczych wyobraźni
- skierowane uwagi dzieci i młodzieży na najbliższe otoczenie, w którym zamieszkują i spędzają wolny czas.

Ogólna informacja o konkursie:

 • Organizator zaprasza do udziału uczniów: zamojskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz świetlic TPD.
 • Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu.
 • Prace należy wykonać w formacie A-3
 • Każda nadesłana na konkurs praca musi być opatrzona w metryczkę zawierającą na odwrocie: imię
  i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, klasę, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły uczestnika, telefon kontaktowy.
 • Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora.
 • Termin składania prac do 30 maja 2018 r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 17 ul. Wiejska 17.
 • Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora, podstawą oceny będzie spełnienie wymogów regulaminowych: właściwe ujęcie tematu, wymagany format, walory artystyczne.
 • Prace rozpatrywane będą w  dwóch kategoriach  wiekowych:

- uczniowie zamojskich szkół podstawowych

- uczniowie zamojskich gimnazjów

 • Każdy z autorów może dostarczyć do 2 prac plastycznych.
 • Technika wykonania prac jest dowolna.
 • Po wyznaczonym terminie składania prac Jury wyłoni zwycięzców Konkursu w każdej grupie wiekowej.
 • Organizator przewiduje 3 nagrody główne oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników
 • O werdykcie jury, Laureaci zostaną powiadomieni listownie.
 • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas trwania imprezy plenerowej pn. ,, XXII Piknik Rodzinny,, w dniu 26 sierpień 2018 r.
Dodatkowe informacje:
Dział Organizacji i Zatrudnienia tel.  84 6380334

,,Wspólne kolędowanie,,

W dniu 17 stycznia 2018 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. E. Orzeszkowej 28 odbyło się spotkanie pokoleń
pn. ,,Wspólne kolędowanie,,. W spotkaniu udział wzięły: dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Środowiskowego Ogniska TPD przy ul. E. Orzeszkowej 28, młodzież z Bursy Międzyszkolnej Nr 1, a także seniorzy z klubów seniora ,,Pogodna Jesień,, i ,,U Waleriana,,, działających przy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Spotkanie było okazją do wysłuchania pięknych kolęd i pastorałek polskich.

Spotkanie opłatkowe w Klubach Seniora ,,Pogodna Jesień,,
i ,,U Waleriana,,

W dniach 4 i 10 stycznia 2018 r. w klubach seniora ,,Pogodna Jesień,, i ,,U Waleriana,, odbyły się spotkania opłatkowe. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń noworocznych.
Podczas spotkania nie zabrakło także wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych.

Mikołajki dla dzieci

W dniu 6 grudnia 2017 w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28 odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci
ze spółdzielczych osiedli. Organizatorem spotkania była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
i Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Były wiersze, piosenki oraz quiz o św. Mikołaju,  oraz inscenizacja wierszy "Lokomotywa   i "Rzepka   w wykonaniu  seniorów z Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dużą radość sprawiły dzieciom konkursy zręcznościowe i plastyczne na najciekawszą czapkę św. Mikołaja. Uciechy było co niemiara. Jednak jak zawsze największą radość dzieciom sprawiły paczki wręczone przez Mikołaja.

V Okręgowe Zawody Modeli Szybowców Halowych kl. F1N

W dniu 25 listopada 2017 r. w hali Sportowej ZSP nr 5 w Zamościu odbyły się V Okręgowe Zawody Modeli Szybowców Halowych Kl. F1N. Organizatorem zawodów była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego i Aeroklub Ziemi Zamojskiej.

Do udziału w zawodach przystąpiły zespoły reprezentujące:

1. Klub Modelarski L.O.K. w Biłgoraju

2. Modelarnia przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamojskiego

3. Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"       w Hrubieszowie

4. Modelarnia przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie

5. Modelarnia przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego

6. Klub Modelarski "Śmigiełko" w Rudzie -Hucie

Loty modeli szybowców halowych kl. F1N oceniali sędziowie chronometrażyści w osobach: Krzysztof Korzeniowski, Ryszard Nowak, Ireneusz Zbarachewicz.

W ocenie jury w klasyfikacji drużynowej największą ilość punktów zajął Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"  w Hrubieszowie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna modelarska przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. Trzecie miejsce przypadło drużynie modelarskiej ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamojskiego.

W klasyfikacji indywidualnej w kat. młodzik kolejno miejsca zajęli:

I miejsce - Szumiata Karol - UKS Hrubieszów

II miejsce - Dziewulski Jakub - SM Łukasińskiego

III miejsce - Czerwieniec Rafał - SM Zamojskiego

W Kat. Junior:

I miejsce - Mięczak Mateusz - UKS Hrubieszów

II miejsce - Zbarachowicz Kacper - UKS Hrubieszów

III miejsce - Niezgraj Jakub  - UKS Hrubieszów

W Kat. Senior

I miejsce - Kryszczuk Leszek -UKS Hrubieszów

II miejsce - Stachniuk Tadeusz - MDK Chełm

III miejsce - Czop Kamil - SM im. W. Łukasińskiego

Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.

Kierownikiem zawodów był Krzysztof Korzeniowski Sędzia Główny Leszek Kryszczuk

 

Pieczony ziemniak w plenerze

W dniu 19 września 2017r. kilkudziesięcioosobowa grupa seniorów z Klubów Seniora ,,U Waleriana,, i ,,Pogodna Jesień przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego wyjeżdżała do miejscowości Rudnik na święto pieczonego ziemniaka.

W scenerii jesiennego krajobrazu pieczone ziemniaki i kiełbaska z ogniska smakowały wyśmienicie. 

XXI - Piknik Rodzinny

27 sierpnia 2017 r. na terenach rekreacyjnych Spółdzielni nad rzeką Łabuńką odbył się XXI Piknik Rodzinny. Organizatorem pikniku była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

Piknik rodzinny rozpoczął się blokiem zabaw, gier i konkursów dla najmłodszych uczestników. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci było malowanie buziek w wykonaniu zespołu animatorów kultury, który również na scenie bawią najmłodszą publiczność. Swoje umiejętności zaprezentowali wychowankowie z Młodzieżowego Domu Kultury - Zespół Tańca Nowoczesnego "Raptis" i małe wokalistki z zespołu muzycznego.

Zanim na scenie pojawili się kolejni artyści wręczono nagrody i dyplomy dla zwycięzców ogłoszonego wcześniej konkursu na "Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2017".

Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Będkowski, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Jerzy Nizioł, oraz przedstawiciel UNIQA TU S.A. Pani Anna Przybyła.

W kategorii najładniejszy balkon wyróżnienia otrzymali:

 1. Zofia Bąk ul. Kamienna 1

 2. Alfred Firek ul. Szwedzka 31

 3. Katarzyna Kuchta ul. W?ska 3

 4. Jadwiga Opiela ul. Oboźna 19

      5.Wiesława Szczuka ul. Lubelska 36

 1. Anna Wojtala ul. Lubelska 36

W kategorii najładniejszy ogródek przyblokowy wyróżnienia otrzymali:

 1. Irena Gęborys - ul. Oboźna 29

 2. Agnieszka Łabus ul. Oboźna 19

W drugiej części imprezy wystąpiły lokalne zespoły muzyczne, które do późnych godzin nocnych bawiły publiczność. Zespół muzyczny "San Remo"

z Grzegorzem Szostakiem i Mariką Kraujutowicz zaprezentował znane włoskie przeboje. W ich wykonaniu usłyszeliśmy: "Sempre sempre", "Ci sara" czy "Felicita".

Następnie z programem Let's Dance wystąpił zespół wokalny "Gdzie diabeł nie może". Gwiazdą XXI Pikniku Rodzinnego był zespół 2 plus 1, którego przeboje w latach 70-tych i 80-tych śpiewała cała Polska.

Zamojska publiczność doskonale bawiła się przy utworach: "Czerwone słoneczko", "Windą do nieba", "Wstawaj szkoda dnia" czy "Chodź pomaluj mój świat".

XXI Piknik Rodzinny zakończono tradycyjnie pokazem sztucznych ogni. Imprezę prowadziła Katarzyna Figura.

 

Automat z bajkami (spektakl dla dzieci)

W dniu 3 lipca 2017r. w ramach 42 Zamojskiego Lata Teatralnego na terenach rekreacyjnych Spółdzielni nad rzeką Łabuńką, gościliśmy artystów z zespołu Divadlo Haliganda z Koszyc.

Podczas spektaklu artyści z teatru The Fairytale Machine wspólnie z dziećmi wybierali i reżyserowali z machiny ulubione bajki.

Wystawa pokonkursowa

W dniu 11 czerwca nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla dzieci, wyróżnionych prac plastycznych w konkursie pn. ,,Moje ulubione zwierzątko,, organizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

Wyróżnienia otrzymały:

I miejsce Justyna Wdowich

II miejsce Oliwia Kołtun

III miejsce Zofia Konaszczuk

 

Wycieczka Klubu Seniora

W dniach 15 -19 maja 2017 r. członkowie Klubu Seniora ,,U Waleriana,, uczestniczyli w wycieczce turystycznej na Mazury. Program wycieczki był bardzo urozmaicony. Seniorzy zwiedzali najciekawsze zakątki Olsztyna, Siedlec, Suwałk, Wojnowa i Mrągowa. Dodatkową atrakcją wycieczki - był rejs statkiem ze Studziennej do Augustowa.

 

Dzień Dziecka

W dniu 3.06.2017r. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka była organizatorem wycieczki turystycznej po Zamościu pn. ,,Zwiedzamy nasze miasto,,.

W wycieczce uczestniczyły dzieci z kół zainteresowań i osiedli spółdzielczych.

 

Wystawa pn. ,, Moje ulubione zwierzątko,,

W dniu 19 maja b.r. w świetlicy osiedlowej przy ul. E. Orzeszkowej 28 odbyła się wystawa zwierzątek domowych.

W wystawie uczestniczyły dzieci z osiedli spółdzielczych, które posiadają własne zwierzątka. Organizatorem wystawy była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego, współorganizatorem Zarząd Osiedla E. Orzeszkowej i Reymonta.

Imprezę zorganizowaliśmy dzięki życzliwości sponsorów: Zoo Market Revia Park Pan Robert Kowalski, Purina Pro Plan, Oraz Ogród Zoologiczny im. Stefana Millera w Zamościu.

Na wystawę dzieci przyniosły swoje zwierzątka, które zaprezentowały przed zgromadzoną publicznością i zaproszonymi gośćmi: Pan Paweł Kulik lekarz weterynarii, Pan Piotr ?achno kierownik Schroniska dla zwierząt, Pani Magdalena Kolibska opiekun schroniska, Janina Gąsiorowska Przewodnicząca Zarządu oś. E. Orzeszkowej - Reymonta oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Jerzy Nizioł.

Wśród zwierzątek znalazły się psy, koty, chomiki, rybki i jeden żółw.

Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Fachowych porad z zakresu hodowli i opieki nad zwierzętami udzielili lekarze weterynarii Paweł Kulik i Piotr Łachno. Spotkanie to po raz pierwszy spotkało się z dużym zainteresowaniem o czym świadczy frekwencja uczestników.

Na zakończenie spotkania został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci pn.,, Moje ulubione zwierzątko,,.

Najładniejsze prace zostaną nagrodzone podczas wystawy kotów, która odbędzie się 10-11 czerwca 2017 r. w hali OSIR.

 

Mikołajki dla dzieci

W dniu 9.12.2016r. w świetlicy przy ul. E. Orzeszkowej 28 odbyła się mikołajkowa zabawa dla dzieci. Organizatorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego oraz Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Podczas wspólnej zabawy, dzieci aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu J. Brzechwy p.t. "Rzepka" w wykonaniu seniorów z Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie zabrakło także licznych konkursów plastycznych, muzycznych i sportowych. Zawody sportowe przeprowadził instruktor ds. sportu Pan Radosław Kołodziejczuk. Ogromną radość dzieciom sprawią Mikołaj, który wszystkim dzieciom wręczył upominki.

Opłatek w Klubie Seniora "Pogodna Jesień"

W dniu 29.12.2016r. w siedzibie Klubu Seniora "Pogodna Jesień" odbyło się spotkanie opłatkowe. Podczas spotkania nie zabrakło życzeń, poczęstunku i wspólnego kolędowania. Zaproszeni goście ze Spółdzielni mieli okazję obejrzeć "Jasełka" w wykonaniu seniorów.

"Wieczór kolęd"

Nowy Rok kalendarzowy 2017 rozpoczęliśmy wspólnycm kolędowaniem pod nazwą "Wieczór kolęd". Organizatorem przedsięwzięcia była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego. W tegorocznym kolędowaniu uczestniczyły: dzieci i młodzież ze środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD, Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Bursy Międzyszkolnej Nr 1, Bursy Międzyszkolnej Nr 2, Seniorzy z Klubów Seniora "U Waleriana" i "Pogodnej Jesieni" oraz mieszkańcy Spółdzielni. Były życzenia, kolędy i wiersze o tematyce świątecznej oraz wspomnienia minionych wieczorów wigilijnych. "Wieczór kolęd" zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem pięknych polskich kolęd i pastorałek.

XX Piknik Rodzinny

W dniu 28 sierpnia 2016 r. na zakończenie wakacji w niedzielne popołudnie odbył się XX Piknik Rodzinny. Organizatorem pikniku była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego. Imprezę plenerową mogliśmy zorganizować dzięki uprzejmości sponsorów, którzy przekazali środki finansowe oraz nagrody rzeczowe. Piknik rodzinny rozpoczęliśmy o godzinie 15.00 blokiem imprez dla dzieci.

Były gry, zabawy, konkursy dla dzieci i rodziców. W dalszej części programu swoje umiejętności przedstawili publiczności wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury. Zanim jednak na scenie pojawili się kolejni wykonawcy, ogłoszono wyniki corocznego konkursu na. Najładniejszy balkon i ogródek, i wręczono nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Jednym z punktów programu był Finał konkursu Miss Kroniki Tygodnia. Tytuł najpiękniejszej otrzymała Justyna Różańska ze Stefankowic. W dalszej części pikniku z muzyką klezmerską i kulturą żydowską zaprezentował zespół muzyczny Szalom Chełm, półfinaliści programu TVN Mam talent. Gwiazdą XX Pikniku Rodzinnego był aktor i piosenkarz Iwan Komarenko, znany przede wszystkim z hitu Jej czarne oczy.

Dwudziesty Piknik Rodzinny zakończył się w godzinach nocnych pokazem sztucznych ogni.