84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Szanowni Mieszkańcy!

Zwracajmy uwagę i pamiętajmy o sąsiadach, w szczególności osobach starszych i samotnych, które mogą potrzebować pomocy w czasie epidemii koronawirusa!

Zainteresujmy się czy ktoś "za ścianą" nie potrzebuje naszej pomocy przy zrobieniu codziennych zakupów lub lekarstw. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu wraz z Fundacją Wszystko Mogę z myślą o osobach starszych, samotnych i z niepełnosprawnością, zamieszkujących zasoby Spółdzielni, oferuje pomoc w zakupie leków, żywności i niezbędnych środków czystości.

Osoby potrzebujące prosimy o zgłaszanie się pod nr telefonu: 84-63-80-334.

Osoby zainteresowane wolontariatem i pomocą osobom starszym w zakupach proszone są również o kontakt telefoniczny (84-63-80-334) lub mailowy kadry@sml.zamosc.pl

W tym trudnym okresie życzymy Państwu zdrowia i spokoju.

Zarząd Spółdzielni


Spotkanie z cyklu "Ciekawy Człowiek"  

23 września 2020 roku w świetlicy osiedlowej przy ulicy Orzeszkowej 28 w Zamościu odbyło się spotkanie z cyklu "Ciekawy człowiek". Gościliśmy Pana Huberta Chwedyka, który jest pasjonatem historii oraz kolei wąskotorowej. Jest współautorem książki "Hrubieszowskie koleje wąskotorowe" oraz autorem książki "Koleje wąskotorowe ordynacji zamojskiej". Pan Hubert opowiedział jak budowano kolej wąskotorową w naszych okolicach już od czasów pierwszej wojny światowej. Dowiedzieliśmy się z jakich materiałów były budowane tory, skąd brano siłę roboczą. Mogliśmy zobaczyć na zdjęciach mapy ówczesnych tras, przystanki kolejowe jakie były w Zamościu i okolicznych miejscowościach, lokomotywy (wygląd oryginalny i odrestaurowany), wagony oraz miejsca w których do dziś możemy podziwiać pozostałości tych tras. Pan Hubert z zawodu jest policjantem. W wolnym czasie bierze udział w rekonstrukcji okolicznych bitew, zgłębia historię regionu. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli słuchać opowieści Pana Huberta.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie literackim - napisanie wiersza/wspomnienia na temat życia w czasach pandemii koronawirusa

Termin składania prac 30.10.2020 r.

Do pobrania Regulamin konkursu  i  Karta zgłoszenia

 

Zapraszamy rownież dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym na plakat pt. "Jak spędziłam/łem czas wolny w czasie pandemii koronawirusa". Technika wykonania dowolna, format A4 lub A3

Termin składania prac 30.10.2020 r.

Do pobrania Regulamin konkursu  i  Karta zgłoszenia


Balkony i ogródki przyblokowe 2020 r.

 

W dniu 04.09.2020 r. w Świetlicy Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego na ul. Wiejskiej 17 odbyło się uroczyste rozdanie nagród wyróżnionym w konkursie na "Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2020". Fundatorem nagród było Towarzystwo Ubezpieczeń "UNIQA". Nagrodzonych zostało 7 balkonów i 3 ogródki przyblokowe. Cieszymy się, że pomimo trwającej pandemii nasi mieszkańcy dbają o wygląd swoich balkonów i ogródków przyblokowych. Z każdym rokiem komisja konkursowa ma coraz trudniejsze zadanie, gdyż przybywa pięknie ukwieconych balustrad i zasadzonych powierzchni. Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje na ręce zwycięzców!

Organizatorzy


Stowarzyszenie "Magiczny Ogród" z siedzibą w Zamościu jest obecnie realizatorem usług w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Usługi asystenta osobistego powinny przyczyniać się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym. Mogą one polegać w szczególności na:

  • pomocy w wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach np. do pracy, do przychodni, na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, do instytucji kultury i sportu, na spacer itp.
  • pomocy w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomocy i/lub asystowaniu w czasie codziennych czynności,
  • asystowaniu i wsparciu w czasie wszechstronnej aktywizacji.

Adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wcześniej wymienionego, zamieszkałe na terenie Miasta Zamościa, które wymagają wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Limit godzin usług asystenta przypadających na jedną osobę uczestniczącą w Programie wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Beneficjent nie ponosi odpłatności za pracę asystenta. W czasie korzystania z usług asystenta w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" osoba nim objęta nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.), a także z usług, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych". Usługi asystenta w ramach Programu świadczą :

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Uczestnik Programu ma możliwość samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć dla niego usługi asystenta. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w Zamościu będzie trwał od 27.07 do 31.12. 2020 r.

Osoby spełniające kryteria uczestnictwa w Programie (ewentualnie ich opiekunowie) oraz zainteresowane wsparciem asystenta zapraszamy do kontaktu z następującymi osobami:
Dorota Margol
tel. 507 458 222
e-mail dorota.margol@o2.pl

Barbara Kot
tel. 503 614 507
e-mail barbara.kot.@gmail.pl


IX Zawody Halowych Modeli Latających Szybowców klasy F1N

 

W dniu 17.09.2020 roku na Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu odbyły się IX Zawody Halowych Modeli Latających Szybowców klasy F1N. W Zawodach wzięło udział dziesięć zespołów zawodników z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu miasta Zamość oraz z powiatu zamojskiego. Każda drużyna wytypowała po trzech zawodników, którzy wykonali dwie kolejki lotów po trzy w każdej. Ocenie podlegał czas lotu modelu. Do oceny końcowej kwalifikowały się dwa najlepsze wyniki każdego zawodnika z dwóch kolejek.

Współorganizatorzy Zawodów: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z siedzibą w Biłgoraju, Stowarzyszenie Modelarstwa Sportowego AERO ZAMOŚĆ, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

 

Wyniki zawodów:

 

Miejsce

Warsztat Terapii Zajęciowej

Suma punktów

I

Lipina Stara

202

II

Parafii św. Michała

185

III

Kresowa "Krok za krokiem"  

180

IV

Alojzów

149

V

Józefów

123

VI

Muratyn

120

VII

Zwierzyniec

98

VIII

Grabowica

89

IX

Dominikanówka

83

X

Zamość "Orlicz - Deresza"

31

 

Organizatorzy