84 639 36 81   sekretariat@sml.zamosc.pl

"Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu poprzez ich termomodernizację" projekt realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.  Czytaj dalej
"Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka-Brzozowa w Zamościu, poprzez ich termomodernizację" projekt realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. Czytaj dalej

Informacja RODOKliknij tutaj


 

Z OSTATNIEJ CHWILI !

 

 

KOMUNIKAT!

Z dniem 01.01.2021 roku istotnej zmianie ulega sposób naliczenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podstawą naliczenia opłaty będzie średniomiesięczne zużycie wody za okres 12 miesięcy 2020 r. Szczegóły dotyczące sposobu ustalenia opłat dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zamość- uchwała Rady Miasta Nr XXIV/385/2020.  W związku z powyższym ustalenie średniomiesięcznego zużycia wody w poszczególnych mieszkaniach możliwe będzie nie wcześniej niż 20 stycznia 2021 r.  Naliczenia opłat uwzględniające nowe zasady opłat za odpady komunalne dostarczone będą do wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych pod koniec miesiąca stycznia. Również w tym okresie nastąpi aktualizacja danych w ramach dostępu internetowego do kartotek i kont indywidualnych.

Za utrudnienia przepraszamy - Zarząd Spółdzielni


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - 15.01.2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu 22 - 400 Zamość, ul. Wiejska 17 Informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z "Zasadą konkurencyjności" opisaną w rozdziale 6.5.2 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020" Kliknij tutaj aby zobaczyć więcej


Pandemia COVID19

Przypominamy, że przed wejściem do budynku Spółdzielni obowiązkowo zakrywamy usta i nos. W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zdezynfekowanie dłoni przy wejściu do budynku oraz zachowaniu dystansu co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii koronawirusa  Zobacz tutaj

POMOC DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH W OKRESIE PANDEMII Kliknij aby zobaczyć więcej


 

Aktualności

Komunikat o zmianie cen i stawek wody i ścieków dla miasta Zamość ! Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu informuje

Czytaj więcej

Przetargi ogłoszone przez Spółdzielnię Mieszkaniową im.W. Łukasińskiego w Zamościu

Czytaj więcej

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)

Czytaj więcej

Oferta wynajmu lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego.
Informacji udziela Dział Członkowsko Lokalowy pok.nr 15, tel 84 638 03 51; e-mail: lokalowy@sml.zamosc.pl

Czytaj więcej

W dniu 04.09.2020 r. w Świetlicy Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego na ul. Wiejskiej 17 odbyło się uroczyste rozdanie nagród wyróżnionym w konkursie na "Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2020".

Czytaj więcej

Gospodarka i finanse

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z planami remontowymi naszej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2021.

Czytaj więcej

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami) na dzień 31.12.2019 r. po uwzględnieniu wyników z poprzednich lat zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości (-) 313 167,96 zł i kształtował się następująco:

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z kalendarzem imprez kulturalnych na rok 2020 .
"Mały Informator Seniora" - opracowany przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Czytaj więcej

"Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu poprzez ich termomodernizację" projekt realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

Czytaj więcej

Spółdzielnia w obiektywie...

 

Zapraszamy do oglądania fotorelacji z życia naszej Spółdzielni. Poniżej prezentujemy losowe zdjęcia. Więcej zdjęć w galerii w zakładce SM w obiektywie.

Strefa mieszkańca

   
Hasło dostępu "Twój czynsz" do pobrania w siedzibie Spółdzielni ul. Wiejska 17, pokój nr 11.

odwiedziło nas: